cytat

 
 
 

 

Dnia 03.04.17 r. odbył się SZKOLNY KONKURS WIEDZY O EPOKACH LITERACKICH DLA KL. 3

 

W konkursie wzięło udział pięć osób. Konkurs adresowany był do uczniów kl. III

 

 

Sawczuk Olga kl. 3 a

Hetmanowska Marta kl. 3 d

Kapelusz Daria kl. 3 d

 

GRATULUJEMY

 

 

40 KONKURS RECYTATORSKI „WARSZAWSKA SYRENKA”

            Dnia 14.03.2017 r.  odbyły  się przesłuchania uczestników I etapu (eliminacje szkolne) KONKURSU RECYTATORSKIEGO „WARSZAWSKA SYRENKA”.

 Organizatorzy konkursu:

 • MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY – organizator finału konkursu
 • ORGANIZATORZY LOKALNI (szkoły, ośrodki kultury, gminy Mazowsza, dzielnice Warszawy) – organizatorzy przeglądów eliminacyjnych

 Do udziału w konkursie, który adresowany był do uczniów klas I – III, zgłosiło się pięć osób.  

Do II etapu (gminnego ) zakwalifikowali się:

 1. Suski Kryspin kl 1 b
 2. Kędzierska Barbara kl. 2 f
 3. Sawicka Aleksandra kl. 3 a

Eliminacje gminne odbyły się 30.03.2017 r.

Do etapu powiatowego jury zakwalifikowało Aleksandrę Sawicką.

 Eliminacje powiatowe: 31.03.2017 r. Trzymamy za Olę kciuki

 GRATULUJEMY!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXVII KONKURS IM. JANA PARANDOWSKIEGO NA OPOWIADANIE

O TEMATYCE OLIMPIJSKIEJ

            W dniach 30 – 31.03.2017 r. odbyły  się eliminacje szkolne XXVII KONKURSU IM. JANA PARANDOWSKIEGO NA OPOWIADANIE O TEMATYCE OLIMPIJSKIEJ.    

 Cele konkursu:

 • zainteresowanie młodzieży zimowymi i letnimi igrzyskami olimpijskimi;
 • poszerzenie zamiłowań sportowych młodzieży szkolnej;
 • propagowanie zachowań fair play;
 • propagowanie idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży.

 W konkursie, który był adresowany do uczniów kl. I – III,  wzięło udział pięć osób. 

    Do II etapu zakwalifikowały się:

 

Flis Małgorzata kl. 1 b

Banaszek Aleksandra kl. 3 a

GRATULUJEMY!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dnia  09 .01.2017 r.  odbyła  się Olimpiada Olimpus z języka polskiego

Olimpiada z języka polskiego sprawdzała wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, nauki o języku i literatury. Pozwoliła również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowiła zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.

 

Do konkursu przystąpiło 13 uczniów. Olimpiada adresowana była do uczniów klas I – III.

Wyniki konkursu: 1. Małgorzata Flis 1b

 1. Kazimierz Neska 1f
 2. Szymon Pluciński 1d
 3. Maja Łażewska 1d
 4. Aleksandra Łażewska1d
 5. Weronika Żłobecka 1f
 6. Małgorzata Durda 1d
 7. Julia Banaszek 3a
 8. Wiktoria Chojecka 1d
 9. Maria Koperwas 2a
 10. Natasza Zalesińska 2a
 11. Aleksandra Sawicka 3a
 12. Aleksandra Banaszek 3a

         

   Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uznania za udział w olimpiadzie.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

 

Dnia  10 .02.2017 r.  odbył  się SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY.

 

Cele konkursu:

 

 • doskonalenie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym;
 • przestrzeganie poprawności interpunkcyjnej;
 • ćwiczenie umiejętności niezbędnych na egzaminie gimnazjalnym.

 

Prace uczniów sprawdzało i oceniało surowe jury w składzie: p. Edyta Staniszewska, p. Beata Bogdańska

 

Do konkursu przystąpiło10 uczniów. Konkurs adresowany był do uczniów klas I – III.

 

 

 

Wyniki konkursu: 1. Olga Sawczuk 3a

 

                             2. Wiktoria Dobrowolska 1b

 

                                 Marta Hetmanowska 3d

 

                                 Jakub Filipiuk 1g

 

                                Wiktoria Herbreder2f

 

                                Milena Krupińska 2e

 

 1. Jakub Lenarczyk 2e oraz Oliwia Paplińska 1g

 

 

 

GRATULUJEMY: Edyta Staniszewska, Beata Bogdańska   

 

______________________________________________________________________________________

 SZKOLNY KONKURS POEZJI, PROZY MIŁOSNEJ

 

 Do dnia 10.02.2017 r. przyjmowane były prace konkursowe.  Dnia 27.02.2017 r.  odbyło  się rozstrzygnięcie konkursu.

 

 Cele konkursu:

 

 • redagowanie tekstów na zadany temat;
 • przypomnienie i utrwalenie cech opowiadania;
 • redagowanie opowiadań poprawnych pod względem językowym, interpunkcyjnym, ortograficznym;
 • przypomnienie i utrwalenie wiadomości o budowie wiersza;
 • tworzenie tekstów  poetyckich z zachowaniem cech charakterystycznych dla utworów lirycznych.

 

Do konkursu przystąpiło dziesięć osób.  Konkurs adresowany był do uczniów klas 1– 3.

 

Wyniki konkursu:

 

 1. Gmaj Zuzanna 2 f
 2. Sawczuk Olga 3 a
 3. Manasterski Maksymilian 1 a, Banaszek Aleksandra 3 a

 

________________________________________________________________________

Wojewódzki etap  konkursu historycznego

        W piątek 27 stycznia zostały ogłoszone wyniki wojewódzkiego etapu konkursu historycznego organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty. W bieżącym roku szkolnym tematem przewodnim była: „Kultura materialna i polityczna Polski i Polaków od czasów piastowskich do odzyskania niepodległości po pierwszej wojnie światowej”.  Oprócz rozwiązania testu, uczniowie musieli wykazać się umiejętnością napisania wypracowania z zagadnień wymaganych na etapie wojewódzkim.

 

Finaliści konkursu historycznego:

Weronika Księżkaowska – 2f

Mikołaj Szlapański – 2a

Hubert Stefaniak – 3a

Jakub Rogowski - 3c

 

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.

Krzysztof Kozak

______________________________________________________________________________________________________________


XIV WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ „USŁYSZ PANIE MOJE SŁOWA” 

 

                 

W dniach 03 i 05.10.2016 r. odbyły  się przesłuchania uczestników I etapu (eliminacje szkolne) XIV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „USŁYSZ PANIE MOJE SŁOWA”

 Cele konkursu:

 • uczczenie wyboru pierwszego Polaka na Stolicę Piotrową - św. Jana Pawła II;
 • przypomnienie wątków religijnych w poezji polskiej i zagranicznej;
 • ukazanie jedności doświadczenia religijnego w rozmaitych kulturach i kręgach cywilizacyjnych;
 • zaakceptowanie najważniejszych problemów egzystencjalnych wspólnych dla ludzi różnych epok;
 • popularyzacja poezji Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II.

 

 Do II etapu zakwalifikowały się: Sawicka Aleksandra kl. 3 a, Nosarzewska Paulina kl. 2 b, Karczmarek Natalia kl. 2 b. 

Sawicka Aleksandra została finalistką konkursu - GRATULUJEMY

___________________________________________________________________________________________________________________

            W październiku odbył się KONKURS POLONISTYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Do trzeciego etapu zakwalifikowała się Sawczuk Olga kl. 3 a.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Rok 2016 – ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA

Znaleziony obraz

 

            Dnia 02.11.2016 r. odbył się SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA.

Cele konkursu:

 • propagowanie czytelnictwa;
 • zachęcenie uczniów do zgłębiania twórczości polskich klasyków.

 W konkursie wzięło udział osiem osób.

 Wyniki konkursu:

 1. Wróbel Oliwia 3 b
 2. Tartakowski Michał kl. 1 c
 3. Kowalska Klaudia kl. 3 e

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

VII Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

Dnia 28.11.2016 r. odbył się etap szkolny VII Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

Cele konkursu:

 • rozpowszechnienie wiedzy na temat autora pierwszej polskiej gramatyki - o. pijara Onufrego Kopczyńskiego;
 • popularyzacja wiedzy z dziedziny gramatyki języka polskiego;
 • kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł;
 • promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach humanistycznych;
 • rozwijanie uzdolnień humanistycznych;
 • ukazywanie aktywności intelektualnej jako źródła osobistej satysfakcji.

 W konkursie wzięły udział cztery osoby.

 Wyniki konkursu:

1. Wróbel Oliwia kl. 3 b

2. Flis Małgorzata kl. 1 b

3. Dobrowolska Wiktoria kl. 1 b

Uczniom naszej szkoły nie udało się zakwalifikować do finału.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 SZKOLNY KONKURS NA OPOWIADANIE O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ

Dnia 09.01.17 r. rozstrzygnięto SZKOLNY KONKURS  NA OPOWIADANIE O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ.

Cele konkursu:

 • korelacja między przedmiotami (religia, j. polski);
 • tworzenie spójnej wypowiedzi pisemnej w następującej formie gatunkowej: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie;
 • wykorzystywanie wiedzy o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych;
 • tworzenie spójnej pod względem logicznym i składniowym wypowiedzi na zadany temat.

 

W konkursie wzięło udział pięć osób.

Wyniki konkursu:

 1. Banaszek Aleksandra kl. 3 a
 2. Cieplińska Aleksandra kl. 2 f
  Wróbel Oliwia kl. 3 b
 3. Żak Gabriela kl. 2 c

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

SZKOLNY KONKURS - CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

Dnia 15.01.2017 r. odbył  się SZKOLNY KONKURS – CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM.

 Cele konkursu:

 • doskonalenie techniki cichego czytania ze zrozumieniem;
 • ćwiczenie umiejętności niezbędnych na egzaminie gimnazjalnym – wyszukiwanie odpowiednich informacji w tekście.

 

Wyniki konkursu:

 1. Kapelusz Daria kl. 3 d
 2. Hetmanowska Marta kl.3d
 3. Dziembowska Zofia kl. 1 b

W konkursie wzięło udział pięć osób.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

W dniach 09 - 13.01.2017 r. odbyła się Olimpiada OLIPMUS z języka polskiego, języka angielskiego, biologii, chemii, matematyki, i geografii. Do konkursu przystąpiło 67 uczniów Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. J. Kusocińskiego w Łomiankach.

 

Ogłoszenie wyników i lista laureatów po 06.03.2017 r.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Jesteśmy w etapie wojewódzkim z języka polskiego    

Miło nam poinformować, że uczennica klasy 3a Olga Sawczuk

zakwalifikowała się do Etapu Wojewódzkiego w Konkursie Kuratoryjnym z Języka Polskiego.             

Oldze gratulujemy i trzymamy kciuki 26.01.17r.

Powodzenia!

 


 

 

Jesteśmy w etapie wojewódzkim konkursu historycznego

W piątek 2 grudnia odbył się drugi, czyli powiatowy etap konkursu historycznego organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Pięciu uczniów koła historycznego uzyskało awans do fazy finałowej czyli  – wojewódzkiej. Młodzież rozwiązując test konkursowy musiała wykazać się znajomością postawy programowej oraz literatury fachowej na poziomie akademickim m.in. z zagadnień dotyczących mecenatu ostatnich Jagiellonów, literatury pięknej i politycznej polskiego renesansu, kultury baroku i oświecenia.

Do wojewódzkiego etapu konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Weronika Księżakowska – 2f

Grzegorz Bisialski– 2a

Mikołaj Szlapański – 2a

Hubert Stefaniak – 3a

Jakub Rogowski - 3c

Nasz sukces jest tym większy, że tylko dwie szkoły na Mazowszu mają w etapie finałowym po sześciu  uczestników, zaś  pięciu tylko dwie – w tym nasze gimnazjum.

 

Krzysztof Kozak

 


 

Szkolny konkurs historyczny

W piątek 9 grudnia po raz kolejny w naszej szkole odbył się szkolny konkurs historyczny.   W tym roku tematem przewodnim było panowanie władców z dynastii Jagiellonów. Głównymi celami konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów historią, pogłębianie wiedzy o historii Polski i doskonalenie umiejętności analizy i syntezy wiedzy historycznej. Pod względem tematycznym konkurs obejmował informacje biograficzne na temat Jagiellonów, najważniejsze wydarzenia polityczne w Polsce w okresie 1386 – 1572 oraz interpretację tekstów źródłowych.

Wyniki konkursu:

I miejsce: Weronika Księżakowska - klasa 2f

II miejsce: Olga Sawczuk – klasa 3a

III miejsce:  Szymczak Aleksandra – klasa 3b

 

Krzysztof Kozak

 


 

Ten semestr szkolny w Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach jest pełen sukcesów. Jak co roku przeprowadzone zostały przedmiotowe konkursy kuratoryjne, czyli jedne z najbardziej prestiżowych zawodów wiedzy dla gimnazjalistów. Z naszej szkoły do drugich etapów z czterech przedmiotów zakwalifikowało się aż 11 uczniów!

Najwięcej sukcesów nasi uczniowie osiągnęli w konkursie historycznym - aż 7 uczniów zakwalifikowało się do drugiego etapu. Szczęśliwcami zostali : Olga Sawczuk, Szymon Górecki, Hubert Stefaniak, Weronika Księżakowska, Grzegorz Bisialski, Mikołaj Szlapański, Jakub Rogowski.  W tym roku ich materiał objął wpływy Kościoła na historię Polski i Europy i jak się okazało, temat ten przypadł do gustu naszym gimnazjalistom.

Całe gimnazjum trzyma kciuki za dalsze dokonania naszych koleżanek i kolegów w tych zawodach wiedzy. Powodzenia!

Olga Sawczuk-uczennica kl. 3a      

 


 

 

Ten semestr szkolny w Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach jest pełen sukcesów. Jak co roku przeprowadzone zostały przedmiotowe konkursy kuratoryjne, czyli jedne z najbardziej prestiżowych zawodów wiedzy dla gimnazjalistów. Z naszej szkoły do drugich etapów z czterech przedmiotów zakwalifikowało się aż 11 uczniów!

Oczywiście „Polacy nie gęsi i swój język mają”, potwierdza to nasza uczennica Olga Sawczuk, która przeszła na drugi etap z konkursu polonistycznego. Dziewczyna bez wątpienia jest obeznana w polskiej literaturze pięknej i prozie  a zwierzątka takie, jak gżegżółka czy dżdżownica oswoiła już dawno temu.

 


 

 

Kuratoryjny konkurs historyczny – sukcesem naszych uczniów

21 października odbył się w naszej szkole pierwszy etap konkursu historycznego, organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W bieżącym roku szkolnym jego tematem przewodnim jest: Kultura materialna i polityczna Polski i Polaków od czasów piastowskich do odzyskania niepodległości po pierwszej wojnie światowej.

W pierwszym etapie uczniowie musieli wykazać się znajomością podstawy programowej z epoki Piastów i Jagiellonów oraz zagadnień dodatkowych wynikających z rozbudowanej literatury dodatkowej.

Po ciężkiej walce do drugiego etapu konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Weronika Księżakowska – 2f

Grzegorz Bisialski– 2a

Mikołaj Szlapański – 2a

Hubert Stefaniak – 3a

Olga Sawczuk – 3a

Szymon Górecki– 3a

Jakub Rogowski - 3c

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy

 Krzysztof Kozak

 

 


 


W dniach 07.04.2016 odbył się Szkolny Konkurs wiedzy o epokach literackich dla klas III. Celem konkursu jest utrwalenie wiadomości o epokach oraz usystematyzowanie tej wiedzy.

W konkursie wzięły udział trzy osoby

A oto wyniki:

 1. Stępniewski Jakub kl. 3A
 2. Domagała Małgosia kl. 3B
 3. Gutowska Antonina kl. 3A
 
 

 


 

 Dnia 23.03.2016 r.  odbyło się posiedzenie szkolnej komisji konkursowej, która dokonała wyboru dwóch najlepszych opowiadań  /eliminacje szkolne XXVI OGÓLOPOLSKIEGO  KONKURSU IM. JANA PARANDOWSKIEGO NA OPOWIADANIE  O TEMATYCE OLIMPIJSKIEJ/

Cele konkursu:

 • zainteresowanie młodzieży zimowymi i letnimi igrzyskami olimpijskimi;
 • poszerzenie zamiłowań sportowych młodzieży szkolnej;
 • propagowanie zachowań fair play;
 • propagowanie idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży.

 

Organizatorzy konkursu:

 • Polski Komitet Olimpijski
 • Kryteria oceny – opowiadanie powinno podkreślać przynajmniej jedną

z poniższych wartości:

 -  własne doświadczenia z boiska, fabularyzacja losów wielkich zwycięzców lub przegranych;

-  zasadę fair play i szacunek dla innych;

-  radość z wysiłku i zwycięstwo nad sobą;

-  równowagę między ciałem a umysłem;

- tradycje sportowe w rodzinie.

 

W konkursie wzięło udział sześć osób.

     Do II etapu zakwalifikowały się:

Sawczuk Olga kl. 2 a

Wróbel Oliwia kl. 2 b                      GRATULUJEMY

 


 

 Dnia 17.03.2016 r.  odbyły  się przesłuchania uczestników I etapu (eliminacje szkolne) KONKURSU RECYTATORSKIEGO „WARSZAWSKA SYRENKA”

Eliminacje szkolne miały wyłonić uczestników etapu II. 

 

Kryteria oceny:

- dobór repertuaru;

- interpretacja utworu;

- kultura mowy;

- ogólny wyraz artystyczny

 

Do udziału w konkursie, który adresowany był do uczniów klas I – III, zgłosiły się cztery osoby. Do konkursu przystąpiły trzy osoby.

 

    Do II etapu zakwalifikowała się:

 Kędzierska Barbara kl. 1 f


 

Szkolny konkurs historyczny 2016.

We wtorek 15marca po raz kolejny w naszej szkole odbył się szkolny konkurs historyczny.   W tym roku tematem przewodnim było panowanie władców elekcyjnych. Głównymi celami konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów historią, pogłębianie wiedzy o historii Polski i doskonalenie umiejętności analizy i syntezy wiedzy historycznej. Pod względem tematycznym konkurs obejmował informacje biograficzne na temat władców elekcyjnych, najważniejsze wydarzenia polityczne w Polsce w okresie 1573 – 1795 oraz interpretację tekstów źródłowych.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Magdalena Lang  - klasa 3c

II miejsce – Jakub Maj – klasa 3e

III miejsce – Małgorzata Domagała – klasa 3b

 

 

GRATULUJEMY

 

Monika Ogrodnik, Krzysztof Kozak

 

Uczony gościu…[1]

 

W dniu 22 grudnia 2015r. o godz. 13.40 w Sali 124 odbył się konkurs wiedzy na temat życia i twórczości Jana Kochanowskiego.

A oto jego wyniki:

 

I miejsce ex aequo: Aleksandra Banaszek i Aleksandra Sawicka

II miejsce: Olga Sawczuk

III miejsce ex aequo: Maja Gajowy i  Barbara Kędzierska

 

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie i serdecznie gratuluję wiedzy  na temat naszego najwybitniejszego renesansowego twórcy.

Agnieszka Burcicka

 

[1] J. Kochanowski, [6] Na lipę

 

W miesiącu grudniu odbył się w bibliotece naszego gimnazjum konkurs na małą formę literacką o tematyce bożonarodzeniowej. Miała to być kartka z pamiętnika o świętach, które najbardziej utkwiły mi w pamięci i z jakiego powodu lub życzenia świąteczne, których treść jest wyjątkowa ze względu na adresata.

Konkurs został rozstrzygnięty na początku stycznia 2016 r. i zostały wyróżnione trzy uczennice w następującej kolejności:

I miejsce – Wiktoria Herbreder kl. I f

II miejsce – Aleksandra Banaszek kl. II a

III miejsce – Zuzanna Gmaj kl. I f

GRATULUJEMY


 ⇒

12 października odbył się kuratoryjny konkurs historyczny. W tym roku szkolnym głównym jego hasłem jest: Zmienne losy państwa i narodu polskiego na tle dziejów Europy. Do etapu rejonowego zakwalifikował się uczeń klasy 3a Daniel Acheson. Gratulujemy

 


 

- Dnia 02.10.2015 r. odbyły  się przesłuchania uczestników I etapu XIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „USŁYSZ PANIE MOJE SŁOWA”.

Cele konkursu:

- uczczenie wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową;

- przypomnienie wątków religijnych w poezji polskiej i zagranicznej;

- popularyzacja poezji Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II;

Do II etapu zakwalifikował się  Malinowski FilipGRATULACJE

 

 


 

- w październiku 2015 r. do etapu rejonowego konkursu z historii zakwalifikował się uczeń klasy 3 A

- w październiku 2015 r. do etapu rejonowego konkursu z języka polskiego zakwalifikowała się uczennica klasy 3A Agata Dzieniszewska kl. 3 A

- w listopadzie 2015 r. w naszym Gimnazjum odbył się szkolny etap VI Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego. Niestety nikt z naszego gimnazjum nie zakwalifikował się do finału


 

- Dnia 11.01.2016 r.  odbył  się w naszym Gimnazjum szkolny Konkurs Interdyscyplinarny – Opowiadanie o tematyce Bożonarodzeniowej

 

Cele konkursu:

 • korelacja między przedmiotami (j. polski, religia) – OPOWIADANIE O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ;
 • ćwiczenie umiejętności niezbędnych na egzaminie gimnazjalnym – opowiadanie z elementami opisu i dialogu (doskonalenie formy wypowiedzi),
 • przestrzeganie poprawności językowej i interpunkcyjnej, przestrzeganie zasad ortografii;
 • zainteresowanie młodzieży tradycją
 

Wyniki konkursu:

 1. Giegżno Emma kl. 3 A,
 2. Dzieniszewska Agatha 3 A,
 3. Gutowska Antonina kl. 3 A

 


 

- W dniu 21.12.2016 r. odbył się „Konkurs wiedzy na temat życia i twórczości Jana Kochanowskiego”. Zakres tematyczny obejmował informacje na temat biografii największego polskiego renesansowego twórcy oraz znajomość jego utworów zamieszczonych w podręcznikach.

 

Wyniki konkursu:

 1. Banaszek Aleksandra kl. 2 A, Sawicka Aleksandra kl. 2 A
 2. Sawczuk Olga kl. 2
 3. Gajowy Maja kl. 2 A, Kędzierska Barbara kl. 1 F

 


 

- Dnia 21.12.15  r. w Naszej Szkole odbył się konkurs na małą formę literacką o tematyce bożonarodzeniowej.

Celem konkursu było doskonalenie się uczniów w redagowaniu małych form literackich.

Wyniki konkursu:

 1. Herbreder Wiktoria kl. 1 f
 2. Banaszek Aleksandra kl. 2 a
 3. Gmaj Zuzanna kl. 1 f

 


 

 

- Dnia 28.01.2016 r. odbył  się Szkolny Konkurs – Czytanie Ze Zrozumieniem. Zainteresowanie przeszło nasz najśmielsze oczekiwania.  

Cele konkursu:

 • doskonalenie techniki cichego czytania ze zrozumieniem;
 • ćwiczenie umiejętności niezbędnych na egzaminie gimnazjalnym
 • wyszukiwanie odpowiednich informacji w tekście.

    

 GRATULUJEMY

Wyniki konkursu:                                                     

 1. Kwaśna Iwona 3b, Sawczuk Olga 2a, Stępniewski Jakub 3a
 2. Domagała Małgorzata 3b, Wieczorek Alicja 3b
 3. Kędzierska Barbara 1f, Księżopolska Gabriela 1b, Wróbel Oliwia 2b

 


 

- Dnia 25.02.2016 r.  odbyło  się rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Poezji Miłosnej.

 

Cele konkursu:

 • redagowanie tekstów na zadany temat;
 • redagowanie tekstów poprawnych pod względem językowym, interpunkcyjnym, ortograficznym;
 • przypomnienie i utrwalenie wiadomości o budowie wiersza;
 • tworzenie tekstów poetyckich z zachowaniem cech charakterystycznych dla utworów lirycznych.
 

Wyniki konkursu:

 1. „Dżamelia” kl. 3A, Gmaj Zuzanna  kl.1 f
 2. Kędzierska Barbara kl. 1 f
 3. Dzieniszewska Agatha kl. 3 a

 


 

 

- Dnia 29.02.2016 r.  odbył  się w naszym Gimnazjum Szkolny Konkurs Ortograficzny.

 

Cele konkursu:

 • doskonalenie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym;
 • przestrzeganie poprawności interpunkcyjnej;
 • ćwiczenie umiejętności niezbędnych na egzaminie gimnazjalnym.
 

Wyniki konkursu:

 1. Dzieniszewska Agatha 3a
 2. Gutowska Antonina 3a
 3. Tomaszewska Anna 3a