Nauka

PROGRAM NAUKOWY


PRZEDMIOTY ŚCISŁE


✔   Koło Biologiczne
Bożena Lisowska
Sobota 1x w miesiącu - 9 – 12.00
✔   Koło komputerowe
Ewa Krawczak
Wtorek w godzinach 15.30 - 16.15/klasa IIa


PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE


✔   Koło filmowe i historyczne
Rajmund Wilamowski
Czwartek w godzinach 12.45-13.30
✔   Koło germańskie
Marta Sienkiewicz
Czwartek w godzinach 7.15 - 8.00
✔   Koło Historyczne
Krzysztof Kozak
Środa w godzinach 14.35-16.00


PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE


✔   Chór szkolny
Jerzy Burdzy
✔   Koło Teatralne
Renata Antoniak
Paulina Brzóska
Ewa Krawczak
Wtorek w godzinach 11.30-12.15
Renata Umińska
Wtorek w godzinach 11.30-12.15
SUKCESY


Olimpiada z języka niemieckiego OLIMPUS 2017/2018

Uczeń klasy 2c Jan Skarpetowski został laureatem olimpiady z języka niemieckiego OLIMPUS zajmując 9 miejsce. Pozastali uczestnicy otrzymali dyplomy uznania : Wiktoria Owczarczyk 2e, Michał Saturski 2b, Zofia Roszkowska 3a, Maja Kopczyńska 3d, Zuzanna Kałwa 3a, Mateusz Kozłowski 3e, Wiktoria Donefner 3d, Wojciech Fleszar 3a, Zuzanna Dziduszko – Izdebska 3d.

Kuratoryjny Konkurs z języka niemieckiego 2016/2017

Uczennica klasy 3c, Joanna Burdzy przeszła do drugiego etapu konkursu kuratoryjnego z języka niemieckiego.

Ogólnopolski Konkurs Muzeum Niepodległości

W 2013 roku, uczennica Elżbieta Woś zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie Muzeum Niepodległości.

Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. Ks. Onufrego Kopczyńskiego

W 2013 roku, uczeń Jakub Oszczyk został finalistą OGÓLNOPOLSKIEGO PIJARSKIEGO KONKURSU GRAMATYCZNEGO IM. KS. ONUFREGO KOPCZYŃSKIEGO, organizowanego przez Szkołę Podstawową Zakonu Pijarów im. O. Onufrego Kopczyńskiego, Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza.

POKAŻ WIĘCEJ

XXXVI Konkurs „Warszawska Syrenka”

W 2013 roku, uczeń Jakub Oszczyk został finalistą XXXVI konkursu „WARSZAWSKA SYRENKA” organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury.

Kuratoryjny Konkurs Historyczny 2017/2018

W piątek 23 lutego zostały ogłoszone wyniki wojewódzkiego etapu konkursu historycznego zorganizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Uczennica klasy 3f Weronika Księżakowska została jego laureatką, natomiast Grzegorz Bisialski z klasy 3a uzyskał tytuł finalisty. Sukces jest tym większy, że z całego województwa mazowieckiego w etapie wojewódzkim znalazło się tylko 68 uczniów, z czego tytuł laureata uzyskało dwudziestu jeden. W bieżącym roku szkolnym tematem przewodnim konkursu były: Przemiany społeczne i obyczajowe na ziemiach polskich na tle Europy od X wieku - do początków XX wieku. Oprócz rozwiązania testu, uczniowie musieli wykazać się umiejętnością napisania wypracowania z zagadnień wymaganych na etapie wojewódzkim.
Dzięki tak świetnemu wynikowi Weronika uzyskała wiele uprawnień – między innymi zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie z wynikiem 100% oraz prawo wyboru szkoły średniej niezależnie od kryteriów naboru. Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod opieką nauczyciela historii Krzysztofa Kozaka.
W poniedziałek 26 lutego oficjalne gratulacje dla uczniów i ich rodziców - Pani Elżbiety Księżakowskiej i Małgorzaty Bisialskiej złożył Dyrektor Szkoły Maciej Kruszewski. Dyrektor podziękował za wielki trud i wysiłek włożony w przygotowanie się Weroniki i Grzesia do konkursu oraz za wsparcie i pomoc rodziców.

Kuratoryjny Konkurs Historyczny 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 zostały ogłoszone wyniki wojewódzkiego etapu konkursu historycznego organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Hubert Stefaniak z klasy 3a został jego laureatem, natomiast troje uczniów naszej szkoły zdobyło ponad 60% wymaganych punktów, uzyskując tytuł finalisty. Finaliści konkursu historycznego: Weronika Księżkaowska – 2f ,Mikołaj Szlapański – 2a,Jakub Rogowski - 3c.

Kuratoryjny Konkurs Historyczny 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 uczennica klasy 3b Justyna Królikowska, uzyskała tytuł laureata kuratoryjnego konkursu historycznego.

Ogólnopolski konkurs organizowanym przez Muzeum Niepodległości w Warszawie 2013

W 2013 roku uczennica klasy 3a Ela Woś zdobyła 3 miejsce w ogólnopolskim konkurs organizowanym przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, zatytułowanym: „Pamięć o powstaniu i powstańcach styczniowych”.

Kuratoryjny Konkurs Historyczny 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 tytuł laureata kuratoryjnego konkursu historycznego zdobył uczeń klasy 3a Marcel Machaliński.

Konkurs PKOL „Kodeks Młodzieżowego Kibica Sportowego”

6 października 2011 r. uczniowie naszej szkoły odebrali nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie na „Kodeks Młodzieżowego Kibica Sportowego”. Konkurs został zorganizowany przez Klub Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wśród trzech wyróżnionych prac znalazł się kodeks opracowany przez uczniów koła historycznego: Jana i Stanisława Bartha, Damiana Blocha, Stanisława Rabczuka i Łukasza Kordowinę. Nagrody i niezwykle cenne olimpijskie dyplomy wręczył wyróżnionym Sekretarz Generalny PKOL, dwukrotny medalista olimpijski w szermierce Pan Adam Krzesiński oraz przewodnicząca jury prof. Zofia Żukowska. Za aktywne włączenie młodzieży do promocji wartości fair play i liczny udział w konkursie wyróżniona została także nasza szkoła. Gimnazjum nr1 znalazło się w świetnym gronie trzech nagrodzonych szkół.

Kuratoryjny Konkurs Historyczny 2011/2012

W roku szk. 2011/2012 uczennica klasy 2d Dorota Ścibisz uzyskała tytuł laureata w kuratoryjnym konkursie historycznym z historii, z najwyższym wynikiem w województwie.

Konkurs Historyczny 2010/2011

Uczniowie koła historycznego w roku szkolnym 2010/2011 wzięli udział „Wiedzy o parlamencie RP i wybitnych ludziach tworzących dzieje polskiego parlamentu”, organizowanym pod patronatem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Mazowieckiego i Lubuskiego Kuratora Oświaty. W etapie wojewódzkim tego konkursu uczeń klasy 3a Łukasz Bielski zajął 10 miejsce a Kamil Świątczak (3d) - 18. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

SCHOWAJSzkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach