Kadra

Liliana Łazarska

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Nauczyciel wychowania fizycznego
Studia wyższe magisterskie - Uniwersytet Łódzki - kierunek Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalnością - aerobik
Instruktor pływania
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach