Kadra

Weronika Zielińska

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

Ukończyłam studia licencjackie z matematyki oraz przygotowanie pedagogiczno - psychologiczne.
Obecnie jestem studentką drugiego stopnia na kierunku matematyka.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach