Kadra

Małgorzata Paczuska

WYCHOWAWCA śWIETLICY SZKOLNEJ

Ukończyłam studia licencjackie z zakresu pedagogiki rodzinnej i opiekuńczo-wychowawczej, oraz studia magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna z logopedią. Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji i radości.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach