Kadra

Ludwik Gac

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Instruktor kulturystyki oraz trener II klasy piłki nożnej. Uczestnik podyplomowych studiów na kierunku Poradnictwo dietetyczne- postępy w żywieniu człowieka w warszawskim Instytucie Żywności i Żywienia. Fanatyk sportu; w szczególności piłki nożnej, sportów siłowych i pływania. Zarówno w życiu jak i w pracy nauczyciela cenię wytrwałe dążenie do celu. Systematyczność w pracy i treningu, otwartość do ludzi oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji pomaga mi się spełnić w pracy nauczyciela-trenera.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach