Kadra

Aneta Sławińska

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE

Nauczyciel dyplomowany – edukacja wczesnoszkolna z informatyką , edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych , marketing i zarządzanie w oświacie.
Jestem nauczycielem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Od dzieciństwa marzyłam o tym, aby pracować z dziećmi.
Stale pogłębiam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Czerpię ogromną radość i satysfakcję z pracy jaką wykonuję.
Kocham góry, zwierzęta. Uwielbiam podróżować , poznawać nowe miejsca. Moją pasją jest nauka języków obcych.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach