Kadra

Anna Wrześniewska

TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACYJNA

W czerwcu 2002 roku ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Pedagogicznym, specjalność: Nauczanie początkowe z terapią pedagogiczną.
We wrześniu 2002 roku rozpoczęłam staż w Przedszkolu Integracyjnym w Warszawie, zaś w listopadzie 2008 roku podjęłam pracę w Gimnazjum nr 1 w Łomiankach. Przez kilka lat pracowałam w obu miejscach, zaś obecnie jestem pracownikiem Szkoły Podstawowej nr 3 w Łomiankach.
W międzyczasie rozwijałam się osobiście i zawodowo. Zdobywałam kolejne stopnie awansu zawodowego (obecnie jestem nauczycielem dyplomowanym), podnosiłam swoje kwalifikacje (ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki).
W życiu osobistym wyszłam za mąż, urodziłam synka-Franciszka.
Lubię swoją pracę, cenię sobie szczerość i otwartość w kontakcie indywidualnym z małym i dużym człowiekiem:-)
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach