Kadra

Marta Sienkieiwcz

NAUCZYCIEL JęZYKA NIEMIECKIEGO

Wykształcenie wyższe magisterskie, germanistyka, Uniwersytet Warszawski, filologia niemiecka, studia magisterskie, Uniwersytet Wiedeński
Zainteresowania: języki obce, kultura krajów wschodnioazjatyckich, literatura.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach