Kadra

Bożena Lisowska

NAUCZYCIEL BIOLOGII

Bożena Lisowska – wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
– nauczycielka biologii, nauki:
- łatwej (bo o życiu),
- lekkiej ( bo Was kocham)
- przyjemnej (bo w Naszej szkole).
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach