Kadra

Ryszard Kubiak

NAUCZYCIEL FIZYKI I MATEMATYKI

Ukończyłem studia wyższe pierwszego stopnia w dziedzinie radiolokacji, następnie studia wyższe magisterskie w dziale elektrotechnika - specjalność nauczycielska oraz studia podyplomowe w dziedzinie matematyki, fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa.
Praca zawodowa:
- służba państwowa, mi. wykładowca w CSŁiI;
- od 1998 roku nauczyciel przedmiotów: fizyka, matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa w szkole średniej i gimnazjum.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach