Kadra

Małgorzata Cybulska

PSYCHOLOG SZKOLNY

Jestem mgr psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i instruktorem terapii uzależnień. Od 15 lat, w drodze zawodowej staram się pomagać wszystkim, którzy mają odwagę mierzyć się ze swoimi problemami i szukają wsparcia. Pomaganie innym w dotarciu do własnych zasobów i kompetencji jest moją pasją.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach