Kadra

Krzysztof Kozak

NAUCZYCIEL HISTORII

Absolwent historii na Uniwersytecie Marii - Curie Skłodowskiej w Lublinie, studia podyplomowe w zakresie wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa.
Praca w szkole od 2002 roku.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach