Kadra

DYREKCJAMaciej Kruszewski

DYREKTOR SZKOłY


Ewa Dąbrowska

WICEDYREKTOR SZKOłY
NAUCZYCIELERenata Antoniak

NAUCZYCIEL JęZYKA POLSKIEGO


Beata Bogdańska

NAUCZYCIEL JęZYKA POLSKIEGO


Paulina Brzóska

NAUCZYCIEL JęZYKA ANGIELSKIEGO


Jerzy Burdzy

NAUCZYCIEL MUZYKI I ZAJęć ARTYSTYCZNYCH


Katarzyna Chudzińska

NAUCZYCIEL CHEMII


POKAŻ WIĘCEJAurelia Drej

NAUCZYCIEL JęZYKA POLSKIEGO


Angela Drwota

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE


Grażyna Eliasz

NAUCZYCIEL ETYKI I WIEDZY O SPOłECZEńSTWIE


Anna Fabczak

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO I OLIGOFRENOPEDAGOG


Ludwik Gac

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


Małgorzata Gieruszka

NAUCZYCIEL INFORMATYKI


Izabela Grochowska

NAUCZYCIEL INFORMATYKI I BIBLIOTEKARZ


ks.Sławomir Hermanowicz

NAUUCZYCIEL RELIGII


Katarzyna Jaworowska

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE


Maciej Kacer

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


Marta Karaś

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE


Milena Kaszyńska

NAUCZYCIEL JęZYKA ANGIELSKIEGO


Marek Keczmerski

NAYUCZYCIEL INFORMATYKI, ZAJęć TECHNICZNYCH I TECHNIKI


Radosław Klimek

TRENER PŁYWANIA


Magdalena Konarzewska

NAUCZYCIEL BIOLOGII I PRZYRODY


Małgorzata Kosman

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


Krzysztof Kozak

NAUCZYCIEL HISTORII


Ewa Krawczak

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE I TERAPIA PEDAGOGICZNA


Ryszard Kubiak

NAUCZYCIEL FIZYKI I MATEMATYKI


Magdalena Laszczka

NAUCZYCIEL JęZYKA ANGIELSKIEGO


Sylwia Lewińska

WYCHOWAWCA śWIETLICY SZKOLNEJ


Bożena Lisowska

NAUCZYCIEL BIOLOGII


Liliana Łazarska

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


Monika Makowiecka

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


Marcin Mikos

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


Katarzyna Moszczyńska - Gajewska

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO


Marzena Osiecka

NAUCZYCIEL MATEMATYKI


Małgorzata Paczuska

WYCHOWAWCA śWIETLICY SZKOLNEJ


Maciej Piórkowski

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


Monika Pielaszkiewicz

NAUCZYCIEL JęZYKA ANGIELSKIEGO


Tomasz Pietrasiński

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


Przemysław Piros

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


Edyta Piwowarska

KOORDYNATOR I WYCHOWAWCA śWIETLICY SZKOLNEJ


Ewa Radomska - Pawlak

NAUCZYCIEL MATEMATYKI


S.Marta Raducha

NAUCZYCIEL RELIGII


Ks. Krystian Sacharczuk

NAUCZYCIEL RELIGII


Marta Sienkieiwcz

NAUCZYCIEL JęZYKA NIEMIECKIEGO


Justyna Skowrońska

NAUCZYCIEL JęZYKA ANGIELSKIEGO


Aneta Sławińska

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE


Renata Umińska

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE


Rajmund Wilamowski

NAUCZYCIEL HISTORII


Anna Woch

NAUCZYCIEL GEOGRAFII I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


Anna Wołyńska

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE


Grzegorz Wysłocki

NAUCZYCIEL RELIGII


Joanna Zabłocka - Łudzeń

NAUCZYCIEL FRANCUSKIEGO I PLASTYKI


Weronika Zielińska

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

SCHOWAJ
SPECJALIŚCIBogumiła Zięba

PEDAGOG SZKOLNY


Małgorzata Cybulska

PSYCHOLOG SZKOLNY


Anna Wrześniewska

TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACYJNA


Ewa Krawczak

TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACYJNA


Aurelia Drej

LOGOPEDA


POKAŻ WIĘCEJ

ADMINISTRACJADominika Frankowska

SEKRETARZ SZKOłY

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach