Aktualności

PROJEKT SPOŁECZNY MAJĄCY NA CELU WSPARCIE DLA DZIECI BIEDNYCH I OSIEROCONYCH W GAMBII

Wspieramy akcję m. in. poprzez przeprowadzenie zbiórki niezbędnych rzeczy (podstawowe przybory szkolne, książki w języku angielskim, schludne ubrania, obuwie, odzież sportowa, środki czystości, zabawki). 
Wyżej wymienione rzeczy przynosimy do gabinetu p. pedagog w dniu 23.01.19 (środa) , w godz. 7.30 – 16.00.

„Każdy ma coś, co może dać innym”

Barbara Bush

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI
IM. J. KUSOCIŃSKIEGO W ŁOMIANKACH 
AMBASADOREM PROJEKTU SPOŁECZNEGO

Zadaniem nauczyciela przedmiotu jest przekazanie uczniom wiedzy, rozwijanie ich umiejętności, zainteresowań. Zadaniem wychowawcy - stymulowanie rozwoju młodego człowieka, kształtowanie jego osobowości i umiejętności prospołecznych. Zarówno jedne jak i drugie zadania są ważne. 
Naszym celem jest, aby uczniowie rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie; dążyli do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, byli odpowiedzialni za siebie i innych.

Pamiętając, że obowiązkiem każdego człowieka jest pomagać tym, którzy znajdują się w potrzebie, wszelkimi sposobami, jakie są w naszej mocy, postanowiliśmy wziąć udział w projekcie społecznym mającym na celu wsparcie dla Dzieci biednych i osieroconych w Gambii.

Przedsięwzięcie organizowane jest dla Szkoły „Edma Basic School”. Edma School to szkoła prywatna, która wspiera sieroty i dzieci z biednych domów, umożliwiając im równy start w dorosłość. 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach będzie wspierać akcję poprzez przeprowadzenie zbiórki niezbędnych rzeczy (podstawowe przybory szkolne, książki w języku angielskim, schludne ubrania, obuwie, środki czystości, zabawki). Wyżej wymienione materiały i produkty są niezbędne szkole „Edma Basic School” dla właściwego rozwoju jej uczniów. Na terenie SP 3 Łomianki zorganizowany zostanie również dzień poświęcony sprawom Afryki i Dzieciom w Afryce. 
Informacje o naszych działaniach, jako ambasadora projektu, zostaną zamieszczone w materiałach i na stronie organizatora projektu. W czasie wyprawy do Gambii na samochodzie wiozącym dary pojawi się logo SP 3 Łomianki. Nasze działania zostaną uwiecznione także na fotografiach, które będzie można obejrzeć w czasie wystaw (połączonych z panelami dyskusyjnymi) w 16 dużych miastach w Polsce. W trakcie trwania projektu powstanie film ukazujący zaangażowanie i bezinteresowną pomoc tych wszystkich, którzy wsparli projekt, m. in. pracę SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ SP 3 ŁOMIANKI. 
Mamy nadzieję, że projekt ten spotka się z dużym zainteresowaniem i chęcią wsparcia ze strony Rodziców, Uczniów i Pracowników naszej szkoły.
Pomóżmy tym, do których los nigdy się nie uśmiechnął! Pomóżmy naszej „SIOSTRZANEJ SZKOLE” w Gambii! 
Przeprowadzone zostaną wystawy fotografii w 16 miastach w Polsce połączone z panelami dyskusyjnymi oraz prezentacją filmu powstałego w trakcie trwania projektu, zostaną opracowane karty metafor z wykorzystaniem zdjęć Afryki na użytek pracy z dziećmi i rodzinami, wydany zeszyt artykułów poświęcony Afryce oraz podręcznik do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą o rzeczywistości Afryki. 
Patronat honorowy nad projektem objęli m.in. RZECZNIK PRAW DZIECKA, RZECZNIK PRAW PACJENTA, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach