cytat

 
 
 

Gimnazjum nr 1 w Łomiankach z Oddziałami Dwujęzycznymi w 2014r. dołączyło do elitarnego grona szkół, które noszą zaszczytny tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”, przyznawanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pod patronatem MEN.

Tytuł stanowi szczególne wyróżnienie dla szkół podejmujących szereg działań na rzecz ucznia zdolnego. W naszej szkole od wielu lat podejmujemy wysiłki, aby nasi uczniowie odkrywali i rozwijali swoje talenty, co przekłada się na sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i działalności społecznej. Wierzymy, że każdy uczeń posiada twórczy potencjał, który należy odkryć i rozwijać.

Drodzy Państwo! To Wy jesteście pierwszymi nauczycielami i wychowawcami Waszych dzieci. Znacie je jak nikt inny. Zapraszamy Was do odkrywania i wspierania zdolności i pasji.

 


 

FORMY WSPIERANIA UZDOLNIEŃ W NASZEJ SZKOLE „Ani bowiem talent bez wiedzy, ani wiedza bez talentu nie mogą stworzyć doskonałego mistrza” - Witruwiusz

1. Indywidualizujemy pracę z uczniem zdolnym na zajęciach dydaktycznych

2. Realizujemy indywidualne programy nauczania, realizujemy programy edukacyjne

3. Przygotowujemy uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych

4. Rozwijamy postawy prospołeczne i umiejętności interpersonalne w ramach szkolnego wolontariatu

5. Realizujemy programy autorskie w zakresie wychowania patriotycznego, ekologii

6. Rozwijamy zdolności twórcze w ramach przedmiotów artystycznych

7. Rozwijamy zdolności językowe w ramach pracy z uczniem zdolnym z języka angielskiego

8. Rozwijamy uczniowskie pasje w ramach nauki w klasach usportowionych i dwujęzycznych

9. Każdy uczeń zdolny objęty jest pomocą psychologiczną i wsparciem w ramach indywidualnych i grupowych spotkań ze specjalistami

10. Prowadzimy  specjalistyczne zajęcia warsztatowe „ Młodzi –twórczy” , których celem jest rozwój kreatywności, umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem oraz umiejętności uczenia się

11. Uczniowie zdolni objęci są opieką szkolnego doradcy zawodowego 

 


 

 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Koło języka angielskiego przygotowujące do egzaminu PET

 

(prowadzi p. Magdalena Laszczka - Łysak)

 

Przygotowanie  do egzaminu (FCE), Koło j. angielskiego (FCE) –

(prowadzi p. Izabela Strycharzewska)

 

Uczniowie zdolni i ambitni mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do egzaminu z języka angielskiego PET. Na początku kursu uczniowie zapoznają się z formułą egzaminu. Na kolejnych zajęciach realizowany jest materiał leksykalno-gramatyczny na poziomie B1, a także rozwijane są sprawności językowe takie jak czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu oraz mówienie.

 

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)

Egzamin PET sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Z jakich części składa się egzamin PET?

Egzamin PET składa się z trzech części (tzw. Papers):

 

  • Paper 1 Reading and Writing (Czytanie i Pisanie): 1 godzina 30 minut (50 punktów, czyli 50% punktów za cały egzamin)

 

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność czytania i rozumienia tekstów pochodzących z tablic informacyjnych, broszur, gazet czy magazynów. Kandydat powinien być w stanie zrozumieć główne przesłanie tekstu i sposób w jaki wpływa on na czytelnika, a także umieć poradzić sobie z nieznanym słownictwem i strukturami gramatycznymi.

 

  • Paper 2 Listening (Rozumienie ze słuchu): ok. 35 minut (25 punktów, czyli 25% punktów za cały egzamin)

 

W tej części egzaminu oceniane jest rozumienie przekazu nagranych materiałów, takich jak ogłoszenia czy dialogi. Kandydat powinien nie tylko rozumieć treść nagrań, ale także być w stanie odczytać postawy i intencje osób wypowiadających się.

 

  • Paper 3 Speaking (Mówienie): 10-12 minut (25 punktów, czyli 25 % punktów za cały egzamin)

 


 

Koło języka angielskiego – Spotkanie z teatrem (prowadzi p. Elżbieta Dzieniszewska)

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego koncentrują się wokół współczesnych dzieł kultury brytyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury, historii i filmu. Omawiane są sylwetki współczesnych autorów i reżyserów, uczniowie przygotowują prezentacje na wybrane tematy. Formuła pracy pozwala na kontakt z żywym, współczesnym językiem angielskim i podnoszenie kompetencji lingwistycznych uczestników.

 


 

Koło dziennikarskie –prowadzi p. Maciej Witkowski

Biuletyn Kusy to nowy rozdział w dziennikarskiej historii gimnazjum. To projekt skierowany do uczniów, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z pisaniem. To również doskonałe miejsce do kontynuowania pisarskich poczynań. Jeżeli więc chcesz zacząć publikować swoje teksty lub zdjęcia - to miejsce jest zdecydowanie dla ciebie. W trakcie naszych spotkań chcemy pokazać jak wygląda praca w prawdziwej redakcji dziennikarskiej. Prawdą jest jednak, że celem nadrzędnym jest dobra zabawa. W planach mamy wspólne wyjścia do teatru, kina oraz różnych innych miejsc kultury. Współcześnie zapominamy jak ważną rolę pełni kultura w naszym życiu.
Biuletyn Kusy to miejsce dla was  - dlatego czekamy na wasze rysunki, zdjęcia, komiksy, wiersze, felietony i opowiadania. Wystarczy, że prześlecie je na nasz adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom wkrótce znajdziecie nas również na facebooku oraz przygotowywanej na tą okazję stronie internetowej.

 


 

Koło historyczne – prowadzi p. Krzysztof Kozak

Pełną parą trwają prace koła historycznego.

Przygotowujemy się obecnie do drugiego etapu konkursu historycznego, organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W bieżącym roku szkolnym jego tematem przewodnim  jest: Kultura materialna i polityczna Polski i Polaków od czasów piastowskich do odzyskania niepodległości po pierwszej wojnie światowej. Na etapie szkolnym uczniowie musieli wykazać się znajomością podstawy programowej z epoki Piastów i Jagiellonów oraz zagadnień dodatkowych wynikających z rozbudowanej literatury dodatkowej.

Drugi etap odbędzie się w piątek 2 grudnia i będzie obejmował zagadnienia dotyczące m.in.  okresu złotego wieku, literatury pięknej i politycznej polskiego renesansu, sarmatyzmu, kultury baroku i oświecenia w Polsce.

Dodatkowo uczestniczymy jako koło historyczne w różnych uroczystościach: państwowych, patriotycznych.

Na zajęciach w dniu 17 listopada gościliśmy Prezesa Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów politycznych w Łomiankach Pana kapitana Kazimierza Medyńskiego. Mieliśmy okazję chwilę  porozmawiać  z wybitnym znawcą historii naszego miasta i autorem książki „Wojenne Łomianki”.

 


 

Koło Kultury Wschodniej –prowadzi p. Oksana Kotormus

Współczesny świat stawia przed młodymi ludźmi coraz to nowe możliwości, ale również wymagania. Umiejętność posługiwania się językiem obcym staje się ogromnie ważna, pozwala uczniom być obywatelami świata. Wraz z poznawaniem języka obcego powinni oni poszerzać swoją wiedzę kulturową, co zaakcentowane jest w podstawie programowej „język obcy nowożytny”. Znajomość języka ma pozwolić uczniom na swobodną komunikację z przedstawicielami innych państw, a to nie będzie w pełni możliwe bez zrozumienia różnic kulturowych oraz zdolności przyswajania odmiennych wizji otaczającego nas świata. Uczniowie poznają nie tylko sam język, wiedzą również jak go używać w odpowiednich kontekstach sytuacyjnych. Zajęcia kółka kultury wschodniej są przeznaczone dla uczniów klas I - III gimnazjum  zainteresowanych poszerzaniem zdobytych wiadomości o sąsiednich wschodnich państwach i umiejętności w posługiwaniu się językiem rosyjskim.

 

 


 

Koło Ekologiczne  – prowadzi p. Bożena Lisowska

W rama koła Ekologicznego uczniowie organizują wiele akcji ekologicznych. W obecnym roku szkolnym uczniowie brali udział w Światowym Tygodniu Zwierząt.

Uczniowie naszej Szkoły wyjątkowo poważnie potraktowali zbiórkę karmy dla psów i kotów – „pobity został kolejny rekord” miłości i sympatii, i pokory wobec nieszczęścia zwierząt w schroniskach.

Zebrana karma została przekazana do Przytuliska dla Zwierząt w Łomiankach przy ul. Kolejowej 59, które prowadzi P. Ewa Gontarek.

 

 


 

Warsztaty językowe w British Council

 

 


 

Dla przyszłych matematyków

 

ARTYKUŁ

Światowy dzień liczby pi - 14 marca

Dzień liczby π  - 3,14 przypada zawsze 14 marca, a wiąże się to z pierwszymi cyframi jej rozwinięcia: 3 jak marzec i 14 jak czternasty dzień marca. Liczba ta łączy w sobie dwie dziedziny myśli ludzkiej pozornie bardzo odległe, poezję i matematykę. Według wielu liczba π odpowiedzialna jest za ład we Wszechświecie. Z liczbą  związana jest także poetycka zabawa polegająca na układaniu wierszy, w których liczby liter kolejnych słów są identyczne z zajmującymi to samo miejsce cyframi w rozwinięciu tej liczby. Wiele jest wierszy i tekstów poświęconych ludolfinie. Kazimierz Cwojdziński pisał: (pisownia wiersza dawna): „Kuć i orać
w dzień zawzięcie, bo plonówniema bez trudu. Złocisty szczęścia okręciekołyszesz”.

O popularności tej liczby świadczy m.in. fakt, że była inspiracją dla reżysera filmu Requiem dla snu - Darrena Aronofskiego, który nakręcił w 1998 roku film pt. „Pi”.

Liczba π , wyrażająca zawsze stałą wartość stosunku obwodu koła do jego średnicy znana jest ludziom od bardzo dawna.

Archimedes żyjący w III wieku przed Chrystusem oszacował  z dokładnością dwóch miejsc po przecinku stosując metodę wykorzystującą zależności geometryczne. Chiński matematyk Zu Chongzhi podał około roku 500 przybliżenie 355/113, które przez 1000 lat było najlepszym oszacowaniem. Dzisiejsze przybliżenia liczby  sięgają kilkudziesięciu miliardów miejsc po przecinku.

Obchody liczby  wiążą się też z dwiema ważnymi rocznicami! W tym dniu są urodziny Alberta Einsteina (1879 r) jednego z największych fizyków-teoretyków naszych czasów, twórcy szczególnej i ogólnej teorii względności, a także współtwórcy kwantowo-korpuskularnej teorii światła W tym dniu urodził się także znakomity polski matematyk Wacław Sierpiński (1882 r.). Pozostawił olbrzymi dorobek naukowy, obejmujący, poza wieloma książkami, 724 prace i komunikaty, 113 artykułów i 13 skryptów. Prace te dotyczyły teorii liczb, analizy matematycznej, ogólnej i deskryptywnej teorii mnogości, topologii mnogościowej, teorii miary i kategorii oraz teorii funkcji zmiennej rzeczywistej. Szczególne znaczenie mają jego prace na temat pewnika wyboru i hipotezy continuum. Był jednym z twórców polskiej szkoły matematycznej.

żródło: http://www.nowik.com.pl/imd/swiatowy-dzien-liczby-pi-14-marca